Welkom op onze site WebSteeTalens

Websteetalens.nl
 

2018 Concentratiekamp Bergen_Belsen

Ongeveer 60 kilometer ten Noord-Oosten van Hannover ligt, op de Lüneburger Heide, het voormalige krijgsgevangen en concentratiekamp Bergen-Belsen.
Op het voormalige terrein herinneren graven en gedenkstenen aan het lijden en sterven van de gevangenen. Een documentatiecentrum informeert over de geschiedenis van de gevangenen en het kamp. De Geschiedenis van het kamp Bergen-Belsen begint met de inrichting van de oefen plaats voor Duitse troepen die nodig waren om het Duitse leger op volle oorlogssterkte te krijgen. Vanaf 1936 bevond zich hier een lager met ongeveer dertig barakken. In het voorjaar van 1941 begon de Wehrmacht met het inrichten van "stalags" voor de op handen zijnde aanval op Sovjet Unie.

Al in juli 1941 kwamen de eerste transporten uit de de Sovjet Unie in Bergen-Belsen binnen. Tot begin november werden ongeveer 21.000 krijgsgevangenen in het kamp opgesloten. De bouw van nieuwe barakken begon later pas. Tot aan de winter leefden de gevangen in zelf gemaakt ondergrondse hutten, hutten gemaakt van loofbomen en zelf gemaakte tenten.

Enkel een kleine duizend gevangen konden zich nog redden door arbeid te verrichten voor de Wehrmacht, boerenbedrijven of industrie. Minstens 300 maar vrijwel zeker 500 andere krijgsgevangen werden naar Concentratiekamp Sachsenhausen gedeporteert en daar doormiddel van een schot in de nek vermoord.
In 1943 werden in het door de SS overgenomen deelcomplex 10.000 Europese Joden gevangen gezet om zo ruilmateriaal voor handen te hebben. Een van de 15.257 gevangen die zich op 2 december 1944 in het kamp bevonden was een vijftienjarige meisje genaamd Anne Frank. Begin augustus 1944 werd Anne Frank met haar familie op een Amsterdams onderduikadres gevonden en naar Auschwitz afgevoerd. Ze stierf enige weken voor het einde van de oorlog, maart 1945, kort na het overlijden van haar zuster in Bergen-Belsen aan Typhus. Van Bergen-Belsen als concentratiekamp is nog maar weinig over. Hier en daar wat restanten en sporen van een bizar verleden. Maar het is een plek die je gewoon "voelt". De wetenschap wat daar is gebeurd, maakt het heel bijzonder en indrukwekkend om daar eens gewoon te zijn. Het museum geeft een goede indruk over de gebeurtenissen en het dagelijkse bestaan in dit oord tijdens de oorlogsjaren. De bioscoop in het museum toont een duidelijk en vreselijk beeld van die jaren. Veel indrukwekkende getuigenissen passeren de revue.

Voor de actuele bezoekersinformatie, kunt u terecht op de website van het museum.


Terug naar Duitsland